Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-138/1-96/97

Kruispuntbank van de wetgeving
A-138/1-96/97 Ontwerp van ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Milieuvergunning
 
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 96/97
Datum stemming: 30/05/1997 Datum van bekrachtiging: 05/06/1997 Datum publicatie: 26/06/1997
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
23/10/1996 Indiening Regering A-138/1-96/97 
04/02/1997 Verzending naar VC Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening  
04/02/1997 Aanwijzing van de rapporteur Françoise Schepmans  
04/02/1997 Algemene bespreking in commissie  
06/02/1997 Algemene bespreking in commissie  
18/02/1997 Algemene bespreking in commissie  
20/02/1997 Algemene bespreking in commissie  
25/02/1997 Algemene bespreking in commissie  
25/02/1997 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie  
25/02/1997 Bespreking van de artikelen in commissie  
25/02/1997 Stemmingen in commissie  
04/03/1997 Aanwijzing van de rapporteur Stéphane de Lobkowicz  
04/03/1997 Stemmingen in commissie  
11/03/1997 Bespreking uitgesteld of verdaagd  
18/03/1997 Stemmingen in commissie  
24/03/1997 Stemmingen in commissie  
25/03/1997 Stemmingen in commissie  
25/03/1997 Aangenomen in commissie  
15/04/1997 Verzending naar VC Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening  
15/04/1997 Bespreking van de artikelen in commissie  
15/04/1997 Stemmingen in commissie  
15/04/1997 Aangenomen in commissie  
22/04/1997 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie  
22/04/1997 Schriftelijk verslag Stéphane de Lobkowicz, Françoise Schepmans A-138/2-96/97 
22/04/1997 Goedkeuring van het verslag  
29/05/1997 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 28 (96/97)  855
29/05/1997 Amendement(en) na verslag A-138/3-96/97 
30/05/1997 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (96/97)  866
30/05/1997 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 29 (96/97)  880
30/05/1997 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (96/97)  953
30/05/1997 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (96/97)  958
30/05/1997 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (96/97)  958
26/06/1997 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur