Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-151/1-96/97

Kruispuntbank van de wetgeving
A-151/1-96/97 Ontwerp van ordonnantie betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Geluidshinder
 
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 96/97
Datum stemming: 14/07/1997 Datum van bekrachtiging: 17/07/1997 Datum publicatie: 23/10/1997
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/01/1997 Indiening Regering A-151/1-96/97 
13/05/1997 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie  
13/05/1997 Aanwijzing van de rapporteur Françoise Schepmans  
13/05/1997 Algemene bespreking in commissie  
20/05/1997 Stemmingen in commissie  
20/05/1997 Aangenomen in commissie  
24/06/1997 Schriftelijk verslag Françoise Schepmans A-151/2-96/97 
24/06/1997 Goedkeuring van het verslag  
14/07/1997 Amendement(en) na verslag A-151/3-96/97 
14/07/1997 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 35 (96/97)  1120
14/07/1997 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 35 (96/97)  1133
14/07/1997 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 35 (96/97)  1194
14/07/1997 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 35 (96/97)  1199
14/07/1997 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 35 (96/97)  1199
23/10/1997 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur