Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-76/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
B-76/1-12/13 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de wijziging aan het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie; de wijziging aan het Internationaal Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen; en de wijzigingen aan het Internationaal Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Samenwerkingsmechanismen
Externe Betrekkingen
Internationale partners
Raamverdragen en samenwerkingsakkoorden
Gelijke kansen en diversiteit
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: 07/02/2014 Datum van bekrachtiging: 27/02/2014 Datum publicatie: 02/04/2014
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/10/2013 Indiening Verenigd College B-76/1-12/13 
29/11/2013 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 4 (13/14)  7
16/01/2014 Aanwijzing van de rapporteur , Nadia El Yousfi  
16/01/2014 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
16/01/2014 Bespreking van de artikelen in commissie  
16/01/2014 Stemmingen in commissie  
16/01/2014 Aangenomen in commissie  
16/01/2014 Schriftelijk verslag , Nadia El Yousfi B-76/2-13/14 
07/02/2014 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (13/14)  9
07/02/2014 Tussenkomst V.V. 9 (13/14)  10
07/02/2014 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 9 (13/14)  10
07/02/2014 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 9 (13/14)  11
07/02/2014 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 9 (13/14)  21
07/02/2014 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 9 (13/14)  22
02/04/2014 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur