Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-263/1-97/98

Kruispuntbank van de wetgeving
A-263/1-97/98 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Stedebouw en ruimtelijke ordening
 
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 97/98
Datum stemming: 10/07/1998 Datum van bekrachtiging: 16/07/1998 Datum publicatie: 14/08/1998
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
19/06/1998 Indiening Regering A-263/1-97/98 
01/07/1998 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening)  
01/07/1998 Aanwijzing van de rapporteur Françoise Schepmans, Philippe Smits  
01/07/1998 Algemene bespreking in commissie  
01/07/1998 Bespreking van de artikelen in commissie  
01/07/1998 Amendement(en) in commissie  
01/07/1998 Stemmingen in commissie  
01/07/1998 Aangenomen in commissie  
01/07/1998 Verzending naar de gemengde commissie  
01/07/1998 Advies van een andere commissie  
03/07/1998 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening)  
03/07/1998 Schriftelijk verslag Françoise Schepmans, Philippe Smits A-263/2-97/98 
03/07/1998 Goedkeuring van het verslag  
10/07/1998 Amendement(en) na verslag A-263/3-97/98 
10/07/1998 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (97/98)  1006
10/07/1998 Verzoek om spoedbehandeling V.V. 29 (97/98)  1028
10/07/1998 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (97/98)  1033
10/07/1998 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 30 (97/98)  1042
10/07/1998 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (97/98)  1127
10/07/1998 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (97/98)  1139
10/07/1998 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (97/98)  1139
14/08/1998 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur