Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-92/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
B-92/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het beheerscomité van FAMIFED.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Kinderbijslagen
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en andere Gemeenschappen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 17/11/2017 Datum van bekrachtiging: 07/12/2017 Datum publicatie: 20/12/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/08/2017 Indiening Verenigd College B-92/1-16/17 
19/09/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 1 (17/18)  15
25/10/2017 Aanwijzing van de rapporteur Martine Payfa  
25/10/2017 Algemene bespreking in commissie  
25/10/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
25/10/2017 Stemmingen in commissie  
25/10/2017 Aangenomen in commissie  
25/10/2017 Schriftelijk verslag Martine Payfa B-92/2-17/18 
17/11/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  14
17/11/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  14
17/11/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  17
17/11/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  17
20/12/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur