Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-95/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
B-95/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2017.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Begroting 2017
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 15/12/2017 Datum van bekrachtiging: 15/12/2017 Datum publicatie: 23/01/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
31/10/2017 Indiening Verenigd College B-95/1-17/18 
17/11/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 7 (17/18)  8
22/11/2017 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
22/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
29/11/2017 Algemene bespreking in commissie  
29/11/2017 Stemmingen in commissie  
29/11/2017 Aangenomen in commissie  
06/12/2017 Goedkeuring van het verslag  
06/12/2017 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-95/2-17/18 
15/12/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (17/18)  6
15/12/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 11 (17/18)  10
15/12/2017 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 11 (17/18)  88
15/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (17/18)  92
15/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 11 (17/18)  92
23/01/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur