Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-100/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
B-100/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie strekkende tot het wijzigen van een aantal bepalingen betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Jeugdbeleid
Jeugdbescherming
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 15/12/2017 Datum van bekrachtiging: 15/12/2017 Datum publicatie: 03/01/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/11/2017 Indiening Verenigd College B-100/1-17/18 
01/12/2017 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 8 (17/18)  15
06/12/2017 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
06/12/2017 Algemene bespreking in commissie  
06/12/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
06/12/2017 Stemmingen in commissie  
06/12/2017 Aangenomen in commissie  
06/12/2017 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-100/2-17/18 
14/12/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (17/18)  6
14/12/2017 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 9 (17/18)  6
14/12/2017 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 9 (17/18)  9
14/12/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 9 (17/18)  13
15/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (17/18)  91
15/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 11 (17/18)  91
03/01/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur