Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-101/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
B-101/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Federale Staat
Omzetting van de Europese richtlijnen en verordeningen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 15/12/2017 Datum van bekrachtiging: 15/12/2017 Datum publicatie: 02/01/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/11/2017 Indiening Verenigd College B-101/1-17/18 
01/12/2017 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 8 (17/18)  16
06/12/2017 Aanwijzing van de rapporteur Sevket Temiz  
06/12/2017 Algemene bespreking in commissie  
06/12/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
06/12/2017 Stemmingen in commissie  
06/12/2017 Aangenomen in commissie  
06/12/2017 Schriftelijk verslag Sevket Temiz B-101/2-17/18 
14/12/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (17/18)  14
14/12/2017 Tussenkomst Sevket Temiz V.V. 9 (17/18)  14
14/12/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 9 (17/18)  14
15/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (17/18)  91
15/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 11 (17/18)  92
02/01/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur