Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-108/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
B-108/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie waarbij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag (Iriscare) gemachtigd wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Administratie/Openbaar ambt
Personeel
Kinderbijslagen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 08/06/2018 Datum van bekrachtiging: 05/07/2018 Datum publicatie: 11/07/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/02/2018 Indiening Verenigd College B-108/1-17/18 
09/02/2018 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 15 (17/18)  5
23/05/2018 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
23/05/2018 Algemene bespreking in commissie  
23/05/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
23/05/2018 Stemmingen in commissie  
23/05/2018 Aangenomen in commissie  
23/05/2018 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-108/2-17/18 
08/06/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 23 (17/18)  12
08/06/2018 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 23 (17/18)  13
08/06/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 23 (17/18)  13
08/06/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 23 (17/18)  14
08/06/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 23 (17/18)  14
11/07/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur