Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-112/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
B-112/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel 43 van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag met betrekking tot de vertegenwoordiging van de kinderbijslagfondsen in het Algemeen Beheerscomité.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Gezondheidsbeleid
Kinderbijslagen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 18/05/2018 Datum van bekrachtiging: 31/05/2018 Datum publicatie: 17/07/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
08/03/2018 Indiening Verenigd College B-112/1-17/18 
16/03/2018 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 17 (17/18)  7
02/05/2018 Aanwijzing van de rapporteur Michaël Vossaert  
02/05/2018 Algemene bespreking in commissie  
02/05/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
02/05/2018 Stemmingen in commissie  
02/05/2018 Aangenomen in commissie  
02/05/2018 Schriftelijk verslag Michaël Vossaert B-112/2-17/18 
18/05/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (17/18)  7
18/05/2018 Tussenkomst Michaël Vossaert V.V. 21 (17/18)  7
18/05/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (17/18)  7
18/05/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 21 (17/18)  8
18/05/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 21 (17/18)  8
17/07/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur