Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-118/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
B-118/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene Kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en): Samenwerkingsmechanismen
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en andere Gemeenschappen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 19/10/2018 Datum van bekrachtiging: 15/11/2018 Datum publicatie: 28/12/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/05/2018 Indiening Verenigd College B-118/1-17/18 
18/05/2018 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 21 (17/18)  6
26/09/2018 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
26/09/2018 Algemene bespreking in commissie  
26/09/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
26/09/2018 Stemmingen in commissie  
26/09/2018 Aangenomen in commissie  
26/09/2018 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-118/2-18/19 
18/10/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  6
18/10/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  7
19/10/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  9
19/10/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  10
28/12/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur