Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-119/1-17/18

Kruispuntbank van de wetgeving
B-119/1-17/18 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 17/18
Datum stemming: 19/10/2018 Datum van bekrachtiging: 15/11/2018 Datum publicatie: 28/12/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/06/2018 Indiening Verenigd College B-119/1-17/18 
06/07/2018 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 26 (17/18)  7
26/09/2018 Aanwijzing van de rapporteur Fatoumata Sidibé  
26/09/2018 Algemene bespreking in commissie  
26/09/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
26/09/2018 Stemmingen in commissie  
26/09/2018 Aangenomen in commissie  
26/09/2018 Schriftelijk verslag Fatoumata Sidibé B-119/2-18/19 
18/10/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  7
18/10/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 3 (18/19)  8
19/10/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  10
19/10/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 5 (18/19)  11
28/12/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur