Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-128/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-128/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 21/12/2018 Datum van bekrachtiging: 21/12/2018 Datum publicatie: 22/01/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/10/2018 Indiening Verenigd College B-128/1-18/19 
09/11/2018 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 6 (18/19)  8
28/11/2018 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
28/11/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
28/11/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
28/11/2018 Stemmingen in commissie  
28/11/2018 Aangenomen in commissie  
28/11/2018 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-128/2-18/19 
20/12/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (18/19)  18
20/12/2018 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 10 (18/19)  19
20/12/2018 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 10 (18/19)  19
20/12/2018 Tussenkomst André Du Bus de Warnaffe V.V. 10 (18/19)  20
20/12/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 10 (18/19)  21
21/12/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (18/19)  7
21/12/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 11 (18/19)  8
22/01/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur