Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-129/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-129/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of aupairactiviteiten.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 21/12/2018 Datum van bekrachtiging: 21/12/2018 Datum publicatie: 22/01/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/10/2018 Indiening Verenigd College B-129/1-18/19 
09/11/2018 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 6 (18/19)  9
28/11/2018 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
28/11/2018 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
28/11/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
28/11/2018 Stemmingen in commissie  
28/11/2018 Aangenomen in commissie  
28/11/2018 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-129/2-18/19 
20/12/2018 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (18/19)  18
20/12/2018 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 10 (18/19)  19
20/12/2018 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 10 (18/19)  19
20/12/2018 Tussenkomst André Du Bus de Warnaffe V.V. 10 (18/19)  20
20/12/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 10 (18/19)  22
21/12/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (18/19)  8
21/12/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 11 (18/19)  8
22/01/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur