Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-130/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-130/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 07/12/2018 Datum van bekrachtiging: 13/12/2018 Datum publicatie: 28/12/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/10/2018 Indiening Verenigd College B-130/1-18/19 
09/11/2018 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 6 (18/19)  9
21/11/2018 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
21/11/2018 Algemene bespreking in commissie  
21/11/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
21/11/2018 Stemmingen in commissie  
21/11/2018 Aangenomen in commissie  
21/11/2018 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-130/2-18/19 
07/12/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 8 (18/19)  4
07/12/2018 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 8 (18/19)  4
07/12/2018 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 8 (18/19)  5
07/12/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 8 (18/19)  8
07/12/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 9 (18/19)  10
07/12/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 9 (18/19)  10
28/12/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur