Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-138/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-138/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en de werking van de Permanente Overlegcommissie inzake niet-dringend ziekenvervoer.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 21/12/2018 Datum van bekrachtiging: 21/12/2018 Datum publicatie: 15/01/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/11/2018 Indiening Verenigd College B-138/1-18/19 
12/12/2018 Aanwijzing van de rapporteur Martine Payfa  
12/12/2018 Algemene bespreking in commissie  
12/12/2018 Bespreking van de artikelen in commissie  
12/12/2018 Stemmingen in commissie  
12/12/2018 Aangenomen in commissie  
12/12/2018 Schriftelijk verslag Martine Payfa B-138/2-18/19 
20/12/2018 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 10 (18/19)  23
20/12/2018 Tussenkomst Brigitte Grouwels V.V. 10 (18/19)  23
20/12/2018 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 10 (18/19)  24
20/12/2018 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 10 (18/19)  26
21/12/2018 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 11 (18/19)  10
21/12/2018 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 11 (18/19)  10
15/01/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur