Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-153/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-153/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 22/03/2019 Datum van bekrachtiging: 04/04/2019 Datum publicatie: 15/04/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/02/2019 Indiening Verenigd College B-153/1-18/19 
01/03/2019 Verwijzing naar commissie 1 (Gezondheid) V.V. 17 (18/19)  4
13/03/2019 Aanwijzing van de rapporteur Simone Susskind  
13/03/2019 Algemene bespreking in commissie  
13/03/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
13/03/2019 Stemmingen in commissie  
13/03/2019 Aangenomen in commissie  
13/03/2019 Schriftelijk verslag Simone Susskind B-153/2-18/19 
22/03/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 18 (18/19)  43
22/03/2019 Tussenkomst Hannelore Goeman V.V. 18 (18/19)  44
22/03/2019 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 18 (18/19)  45
22/03/2019 Tussenkomst André Du Bus de Warnaffe V.V. 18 (18/19)  45
22/03/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 18 (18/19)  46
22/03/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 19 (18/19)  26
22/03/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 19 (18/19)  26
15/04/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur