Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-162/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-162/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 04/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
04/03/2019 Indiening Verenigd College B-162/1-18/19 
22/03/2019 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 18 (18/19)  8
03/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Kenza Yacoubi  
03/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
03/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
03/04/2019 Stemmingen in commissie  
03/04/2019 Aangenomen in commissie  
03/04/2019 Schriftelijk verslag Kenza Yacoubi B-162/2-18/19 
30/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  15
30/04/2019 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 21 (18/19)  15
30/04/2019 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 21 (18/19)  17
30/04/2019 Tussenkomst Paul Delva V.V. 21 (18/19)  18
30/04/2019 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 21 (18/19)  19
30/04/2019 Tussenkomst Alain Maron V.V. 21 (18/19)  20
30/04/2019 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 21 (18/19)  24
30/04/2019 Tussenkomst Hannelore Goeman V.V. 21 (18/19)  26
30/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  28
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  7
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  7
04/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur