Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-156/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-156/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 04/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
26/02/2019 Indiening Verenigd College B-156/1-18/19 
01/03/2019 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 17 (18/19)  5
03/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
03/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
03/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
03/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
03/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering  
03/04/2019 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-156/2-18/19 
30/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  12
30/04/2019 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 21 (18/19)  13
30/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  14
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  6
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  7
04/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur