Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-161/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-161/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 februari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de classificatie van films, vertoond in Belgische bioscoopzalen.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 04/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
01/03/2019 Indiening Verenigd College B-161/1-18/19 
22/03/2019 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 18 (18/19)  7
03/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Sevket Temiz  
03/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
03/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
03/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
03/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering  
03/04/2019 Schriftelijk verslag Sevket Temiz B-161/2-18/19 
30/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  10
30/04/2019 Tussenkomst Annemie Maes V.V. 21 (18/19)  10
30/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  12
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  6
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  6
04/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur