Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-164/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-164/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november 2017.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 18/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/03/2019 Indiening Verenigd College B-164/1-18/19 
24/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Simone Susskind  
24/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
24/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
24/04/2019 Stemmingen in commissie  
24/04/2019 Aangenomen in commissie  
24/04/2019 Schriftelijk verslag Simone Susskind B-164/2-18/19 
30/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  32
30/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  33
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  10
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  11
18/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur