Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-165/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-165/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Strategische Partnerschaps-overeenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 29/05/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
20/03/2019 Indiening Verenigd College B-165/1-18/19 
22/03/2019 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 18 (18/19)  8
24/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Simone Susskind  
24/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
24/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
24/04/2019 Stemmingen in commissie  
24/04/2019 Aangenomen in commissie  
24/04/2019 Schriftelijk verslag Simone Susskind B-165/2-18/19 
30/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  33
30/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  34
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  11
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  11
29/05/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur