Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-168/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-168/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 februari 2019 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een gemeenschappelijke dienstenintegrator voor de elektronische uitwisseling van gegevens.
 
Indiener:
Rubriek(en): Nihil
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 17/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/03/2019 Indiening B-168/1-18/19 
05/04/2019 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 20 (18/19)  7
24/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Simone Susskind  
24/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
24/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
24/04/2019 Stemmingen in commissie  
24/04/2019 Aangenomen in commissie  
24/04/2019 Schriftelijk verslag Simone Susskind B-168/2-18/19 
30/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  34
30/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  35
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  11
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  12
17/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur