Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-169/1-18/19

Kruispuntbank van de wetgeving
B-169/1-18/19 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen in New York op 20 november 1989.
 
Indiener:
Rubriek(en): Nihil
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 18/19
Datum stemming: 30/04/2019 Datum van bekrachtiging: 16/05/2019 Datum publicatie: 18/06/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
29/03/2019 Indiening B-169/1-18/19 
05/04/2019 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 20 (18/19)  7
24/04/2019 Aanwijzing van de rapporteur Viviane Teitelbaum  
24/04/2019 Algemene bespreking in commissie  
24/04/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
24/04/2019 Stemmingen in commissie  
24/04/2019 Aangenomen in commissie  
24/04/2019 Schriftelijk verslag Viviane Teitelbaum B-169/2-18/19 
30/04/2019 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  36
30/04/2019 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 21 (18/19)  37
30/04/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  12
30/04/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 22 (18/19)  13
18/06/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt   Moniteur