Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-43/1-19/20

Kruispuntbank van de wetgeving
B-43/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten, om de samenwerking mogelijk te maken tussen ziekenhuizen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is zoals bedoeld in hoofdstuk XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 02/10/2020 Datum van bekrachtiging: 22/10/2020 Datum publicatie: 29/10/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/07/2020 Indiening Verenigd College B-43/1-19/20 
16/07/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 18 (19/20)  7
22/09/2020 Aanwijzing van de rapporteur Magali Plovie  
22/09/2020 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
22/09/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
22/09/2020 Stemmingen in commissie  
22/09/2020 Aangenomen in commissie  
22/09/2020 Schriftelijk verslag Magali Plovie B-43/2-20/21 
02/10/2020 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 2 (20/21)  1
02/10/2020 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 2 (20/21)  2
02/10/2020 Tussenkomst Alexia Bertrand V.V. 2 (20/21)  4
02/10/2020 Tussenkomst Gilles Verstraeten V.V. 2 (20/21)  6
02/10/2020 Tussenkomst Véronique Jamoulle V.V. 2 (20/21)  11
02/10/2020 Tussenkomst Juan Benjumea Moreno V.V. 2 (20/21)  12
02/10/2020 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 2 (20/21)  13
02/10/2020 Tussenkomst Stéphanie Koplowicz V.V. 2 (20/21)  15
02/10/2020 Tussenkomst Els Rochette V.V. 2 (20/21)  16
02/10/2020 Tussenkomst Céline Fremault V.V. 2 (20/21)  17
02/10/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 2 (20/21)  30
02/10/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 3 (20/21)  18
02/10/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 3 (20/21)  18
29/10/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur