Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-81/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
B-81/1-20/21 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 mei 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 19/07/2021 Datum van bekrachtiging: 22/07/2021 Datum publicatie: 25/08/2021
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/06/2021 Indiening Verenigd College B-81/1-20/21 
25/06/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 26 (20/21)  4
08/07/2021 Aanwijzing van de rapporteur Magali Plovie  
08/07/2021 Algemene bespreking in commissie  
08/07/2021 Bespreking van de artikelen in commissie  
08/07/2021 Stemmingen in commissie  
08/07/2021 Aangenomen in commissie  
08/07/2021 Schriftelijk verslag Magali Plovie B-81/2-20/21 
19/07/2021 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 29 (20/21)  22
19/07/2021 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 29 (20/21)  22
19/07/2021 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 29 (20/21)  23
19/07/2021 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (20/21)  4
19/07/2021 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (20/21)  4
25/08/2021 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur