Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-89/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
B-89/1-16/17 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie.
 
Indiener:
Genot Zoé
De Wolf Vincent


De Bock Emmanuel
Rubriek(en): Verenigde Vergadering
Goed bestuur en transparantie
Politieke deontologie
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 01/12/2017 Datum van bekrachtiging: 14/12/2017 Datum publicatie: 24/01/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
17/07/2017 Indiening , Zoé Genot, Vincent De Wolf, , , Emmanuel De Bock B-89/1-16/17 
20/07/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 27 (16/17)  5
20/07/2017 verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 27 (16/17)  5
13/09/2017 Advies van de Raad van State Raad van State B-89/2-16/17 
06/10/2017 Aanwijzing van de rapporteur  
06/10/2017 Algemene bespreking in commissie  
06/10/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
20/10/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
20/10/2017 Stemmingen in commissie  
20/10/2017 Aangenomen in commissie  
20/10/2017 Schriftelijk verslag B-89/3-17/18 
01/12/2017 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 8 (17/18)  17
01/12/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 8 (17/18)  18
01/12/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 8 (17/18)  18
01/12/2017 Amendement(en) na verslag B-89/4-17/18 
24/01/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur