Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-87/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
B-87/1-16/17 Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement.
 
Indiener: Genot Zoé
De Lille Bruno
Maingain Fabian
Désir Caroline
Van Damme Jef
Rubriek(en): Sociale hulpverlening
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Organieke wetgeving
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
07/07/2017 Indiening Zoé Genot, Bruno De Lille, Fabian Maingain, Caroline Désir, Jef Van Damme B-87/1-16/17 
13/10/2017 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 3 (17/18)  10
13/10/2017 Verwijzing naar commissie 2 (Soc. Zaken) V.V. 3 (17/18)  10
25/10/2017 Advies van de Raad van State Raad van State B-87/2-17/18