Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-47/1-20/21

Kruispuntbank van de wetgeving
B-47/1-20/21 Voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde vergaderingen op afstand van het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en van de bijzondere comités mogelijk te maken.
 
Indiener: Tahar Farida
Emmery Isabelle
Benjumea Moreno Juan
Rochette Els
Zamouri Khadija
Magdalijns Christophe
Leisterh David
Fremault Céline
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 24/10/2020 Datum van bekrachtiging: 29/10/2020 Datum publicatie: 12/11/2020
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
14/10/2020 Indiening Farida Tahar, Isabelle Emmery, Juan Benjumea Moreno, Els Rochette, Khadija Zamouri, Christophe Magdalijns, David Leisterh, Céline Fremault B-47/1-20/21 
16/10/2020 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 4 (20/21)  2
16/10/2020 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 4 (20/21)  2
20/10/2020 Aanwijzing van de rapporteur Delphine Chabbert  
20/10/2020 Algemene bespreking in commissie  
20/10/2020 Bespreking van de artikelen in commissie  
20/10/2020 Stemmingen in commissie  
20/10/2020 Aangenomen in commissie  
20/10/2020 Schriftelijk verslag Delphine Chabbert B-47/2-20/21 
23/10/2020 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 6 (20/21)  1
23/10/2020 Tussenkomst Delphine Chabbert V.V. 6 (20/21)  2
23/10/2020 Tussenkomst Farida Tahar V.V. 6 (20/21)  4
23/10/2020 Tussenkomst Youssef Handichi V.V. 6 (20/21)  4
23/10/2020 Tussenkomst Isabelle Emmery V.V. 6 (20/21)  5
23/10/2020 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 6 (20/21)  6
24/10/2020 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 8 (20/21)  1
24/10/2020 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 8 (20/21)  1
12/11/2020 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur