Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-77/1-13/14

B-77/1-13/14 Voorstel van resolutie ertoe strekkende een uitwisselingsplatform op te richten om de organisatie van de respijthuizen voor zwaar hulpbehoevende personen met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.
 
Indiener: Riguelle Joël
Van den Brandt Elke
Braeckman Dominique
De Pauw Brigitte
Vanraes Jean-Luc
Magerus Christian
Rubriek(en): Bijstand aan personen
Bijstand aan personen met een handicap
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 13/14
Datum stemming: 25/04/2014 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
23/10/2013 Indiening Joël Riguelle, Elke Van den Brandt, Dominique Braeckman, Brigitte De Pauw, Jean-Luc Vanraes, Christian Magerus B-77/1-13/14 
10/01/2014 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 8 (13/14)  5
10/01/2014 Verwijzing naar commissie 3 (Verenigde commissies) V.V. 8 (13/14)  6
20/03/2014 Aanwijzing van de rapporteur Gisèle Mandaila, Magali Plovie  
20/03/2014 Algemene bespreking in commissie  
20/03/2014 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
20/03/2014 Stemmingen in commissie  
20/03/2014 Aangenomen in commissie  
20/03/2014 Schriftelijk verslag Magali Plovie, Gisèle Mandaila B-77/2-13/14 
03/04/2014 Wijziging B-77/1-13/14 Wijz. 
25/04/2014 Resolutie aangenomen door het Parlement De Raad B-77/3-13/14 
25/04/2014 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 13 (13/14)  8
25/04/2014 Tussenkomst Gisèle Mandaila V.V. 13 (13/14)  9
25/04/2014 Tussenkomst Magali Plovie V.V. 13 (13/14)  11
25/04/2014 Tussenkomst Joël Riguelle V.V. 13 (13/14)  13
25/04/2014 Tussenkomst Jacqueline Rousseaux V.V. 13 (13/14)  17
25/04/2014 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 13 (13/14)  18
25/04/2014 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 13 (13/14)  22
25/04/2014 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 13 (13/14)  23