Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-58/1-20/21

B-58/1-20/21 Voorstel van resolutie betreffende een rechtstreekse toegang tot gratis hygiënische beschermingsproducten.
 
Indiener: De Smedt Françoise
Handichi Youssef
Koplowicz Stéphanie
Busselen Jan
Obolensky Petya
Vancauwenberge Luc
Dagrin Francis
De Bock Caroline
Groppi Elisa
Kerckhofs Jean-Pierre
Lahssaini Leila
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21
Datum stemming: 22/04/2022 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/12/2020 Indiening Françoise De Smedt, Youssef Handichi, Stéphanie Koplowicz, Jan Busselen, Petya Obolensky, Luc Vancauwenberge, Francis Dagrin, Caroline De Bock, Elisa Groppi, Jean-Pierre Kerckhofs, Leila Lahssaini B-58/1-20/21 
05/03/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 15 (20/21)  1
05/03/2021 Verwijzing commissie Gezondheid en Bijstand aan personen V.V. 15 (20/21)  1
24/02/2022 Aanwijzing van de rapporteur Delphine Chabbert  
24/02/2022 Algemene bespreking in commissie  
24/02/2022 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
24/02/2022 Stemmingen in commissie  
24/02/2022 Verworpen in Commissie  
24/02/2022 Schriftelijk verslag Delphine Chabbert B-58/2-21/22 
22/04/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 21 (21/22)  6
22/04/2022 Tussenkomst Delphine Chabbert V.V. 21 (21/22)  6
22/04/2022 Tussenkomst Jan Busselen V.V. 21 (21/22)  6
22/04/2022 Tussenkomst Viviane Teitelbaum V.V. 21 (21/22)  8
22/04/2022 Tussenkomst Pepijn Kennis V.V. 21 (21/22)  9
22/04/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 22 (21/22)  6
22/04/2022 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 22 (21/22)  7