Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-10/1-19/20

B-10/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 29/11/2019 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/10/2019 Indiening Verenigd College B-10/1-19/20 
15/11/2019 Verwijzing commissie Algemene Bicommunautaire Zaken  
20/11/2019 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle  
20/11/2019 Algemene bespreking in commissie  
20/11/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
20/11/2019 Stemmingen in commissie  
20/11/2019 Aangenomen in commissie  
20/11/2019 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle A-10/2-19/20 
29/11/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering  
29/11/2019 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden  
29/11/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering  
29/11/2019 Aangenomen in plenaire vergadering