Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-11/1-19/20

B-11/1-19/20 Ontwerp van ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019.
 
Indiener: Verenigd College
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 19/20
Datum stemming: 29/11/2019 Datum van bekrachtiging: 29/11/2019 Datum publicatie: 10/12/2019
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/10/2019 Indiening Verenigd College B-11/1-19/20 
30/10/2019 Verantwoording Verenigd College B-11/2-19/20 
20/11/2019 Aanwijzing van de rapporteur Véronique Jamoulle  
20/11/2019 Algemene bespreking in commissie  
20/11/2019 Bespreking van de artikelen in commissie  
20/11/2019 Stemmingen in commissie  
20/11/2019 Aangenomen in commissie  
20/11/2019 Schriftelijk verslag Véronique Jamoulle B-11/3-19/20 
29/11/2019 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 5 (19/20)  8
29/11/2019 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 8 (19/20)  89
29/11/2019 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 5 (19/20)  9
29/11/2019 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 5 (19/20)  10
10/12/2019 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur