Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier B-102/1-21/22

Kruispuntbank van de wetgeving
B-102/1-21/22 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de oprichting van overlegcommissies met volksvertegenwoordigers en bij lottrekking uitgenodigde burgers door het Parlement of de Verenigde Vergadering ordonnantie.
 
Indiener: Madrane Rachid
Plovie Magali
Barzin Clémentine
Köksal Sadik
Fremault Céline
Stoops Lotte
Rochette Els
Debaets Bianca
Kennis Pepijn
Rubriek(en):
 
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22
Datum stemming: 04/02/2022 Datum van bekrachtiging: 10/02/2022 Datum publicatie: 02/03/2022
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
16/12/2021 Indiening Rachid Madrane, Magali Plovie, Clémentine Barzin, Sadik Köksal, Céline Fremault, Lotte Stoops, Els Rochette, Bianca Debaets, Pepijn Kennis B-102/1-21/22 
23/12/2021 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 11 (21/22)  2
23/12/2021 Verwijzing naar interparlementaire commissie V.V. 11 (21/22)  3
27/01/2022 Aanwijzing van de rapporteur Jamal Ikazban  
27/01/2022 Bespreking uitgesteld  
31/01/2022 Algemene bespreking in commissie  
31/01/2022 Bespreking van de artikelen in commissie  
31/01/2022 Stemmingen in commissie  
31/01/2022 Aangenomen in commissie  
31/01/2022 Schriftelijk verslag Jamal Ikazban B-102/2-21/22 
04/02/2022 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 16 (21/22)  5
04/02/2022 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 16 (21/22)  5
02/03/2022 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur