Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-315/1-98/99

A-315/1-98/99 Voorstel van resolutie inzake het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten.
 
Indiener: Vandenbossche Walter
Vandenbussche Michiel


Dupuis Françoise
Harmel Dominique

Nagy Marie
Roelants du Vivier François
van Weddingen Eric
Rubriek(en): Internationale verdragen
 
Zittingsperiode: 95/99 Zitting: 98/99
Datum stemming: 05/02/1999 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
02/02/1999 Indiening Walter Vandenbossche, Michiel Vandenbussche, , , Françoise Dupuis, Dominique Harmel, , Marie Nagy, François Roelants du Vivier, Eric van Weddingen A-315/1-98/99 
05/02/1999 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 9 (98/99)  349
05/02/1999 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 9 (98/99)  349
05/02/1999 Aanwijzing van de rapporteur Anne-Sylvie Mouzon  
05/02/1999 Mondeling verslag Anne-Sylvie Mouzon  
05/02/1999 Stemmingen in commissie  
05/02/1999 Aangenomen in commissie  
05/02/1999 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (98/99)  354
05/02/1999 Bespreking van de streepjes/punten/bepalend gedeelte/leden V.V. 9 (98/99)  367
05/02/1999 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (98/99)  408
05/02/1999 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 10 (98/99)  408
05/02/1999 Resolutie aangenomen door het Parlement De Raad A-315/2-98/99