Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-11/1-G.Z. 2009

A-11/1-G.Z. 2009 Voorstel van resolutie houdende het duidelijk en ondubbelzinnig scheppen van klaarheid omtrent het transport van in gevangenschap geboren roofvogels op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Indiener: Van Linter Greet
Lootens-Stael Dominiek
Rubriek(en): Soortbescherming
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: SO09
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
30/09/2009 Indiening Greet Van Linter, Dominiek Lootens-Stael A-11/1-G.Z. 2009 
22/01/2010 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 9 (09/10)  12
22/01/2010 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 9 (09/10)  12