Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-124/1-04/05

A-124/1-04/05 Voorstel van resolutie houdende de veroordeling van het plaatsen van afvalcontainers die het illegaal slachten tijdens het Offerfeest aanmoedigen.
 
Indiener: Lootens-Stael Dominiek
Seyns Valérie
Rubriek(en): Afvalstoffen
Dierenwelzijn
 
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 04/05
Datum stemming: 23/06/2006 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
23/03/2005 Indiening Dominiek Lootens-Stael, Valérie Seyns A-124/1-04/05 
16/12/2005 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 11 (05/06)  9
16/12/2005 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 11 (05/06)  9
02/05/2006 Bespreking uitgesteld  
30/05/2006 Bespreking uitgesteld  
06/06/2006 Aanwijzing van de rapporteur Yaron Pesztat  
06/06/2006 Algemene bespreking in commissie  
06/06/2006 Stemmingen in commissie  
06/06/2006 Verworpen in Commissie  
06/06/2006 Schriftelijk verslag Yaron Pesztat A-124/2-05/06 
23/06/2006 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 33 (05/06)  14
23/06/2006 Tussenkomst Dominiek Lootens-Stael V.V. 33 (05/06)  14
23/06/2006 Tussenkomst Fouad Ahidar V.V. 33 (05/06)  15
23/06/2006 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 34 (05/06)  58
23/06/2006 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 34 (05/06)  59