Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-238/1-05/06

A-238/1-05/06 Voorstel van resolutie ertoe strekkende om de huurtoelage, bij wijze van experiment en beperkt, toe te passen voor de gezinnen die een woning huren van een gemeente of een OCMW.
 
Indiener: De Wolf Vincent
Rubriek(en): Toelagen en premies
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 
Zittingsperiode: 04/09 Zitting: 05/06
Datum stemming: 23/06/2006 Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/01/2006 Indiening Vincent De Wolf A-238/1-05/06 
31/03/2006 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 25 (05/06)  10
31/03/2006 Verwijzing naar commissie 4 (Huisvesting) V.V. 25 (05/06)  10
02/05/2006 Bespreking uitgesteld  
23/05/2006 Aanwijzing van een corapporteur Michèle Hasquin-Nahum, Nadia El Yousfi  
23/05/2006 Algemene bespreking in commissie  
23/05/2006 Stemmingen in commissie  
23/05/2006 Verworpen in Commissie  
06/06/2006 Goedkeuring van het verslag  
06/06/2006 Schriftelijk verslag Michèle Hasquin-Nahum, Nadia El Yousfi A-238/2-05/06 
23/06/2006 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 33 (05/06)  23
23/06/2006 Tussenkomst Michèle Hasquin-Nahum V.V. 33 (05/06)  23
23/06/2006 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 33 (05/06)  24
23/06/2006 Tussenkomst Vincent De Wolf V.V. 33 (05/06)  26
23/06/2006 Tussenkomst Jean-Luc Vanraes V.V. 33 (05/06)  28
23/06/2006 Tussenkomst V.V. 33 (05/06)  30
23/06/2006 Tussenkomst Denis Grimberghs V.V. 33 (05/06)  34
23/06/2006 Tussenkomst V.V. 33 (05/06)  36
23/06/2006 Tussenkomst Alain Daems V.V. 33 (05/06)  38
23/06/2006 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 34 (05/06)  61
23/06/2006 Verworpen in plenaire vergadering V.V. 34 (05/06)  62