Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-45/1-G.Z. 2009

A-45/1-G.Z. 2009 Voorstel van resolutie houdende het ondertekenen van het "Charter Motorvriendelijke Infrastructuur" en de profilering van het Brussels Gewest als motorvriendelijk gewest.
 
Indiener: Lootens-Stael Dominiek
Rubriek(en): Veiligheid op de weg
Mobiliteit
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: SO09
Datum stemming: Datum van bekrachtiging: Datum publicatie:
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
09/10/2009 Indiening Dominiek Lootens-Stael A-45/1-G.Z. 2009 
13/11/2009 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 3 (09/10)  19
13/11/2009 Verwijzing naar commissie 2 (Infrastructuur) V.V. 3 (09/10)  19
13/01/2010 Aanwijzing van de rapporteur Carla Dejonghe  
13/01/2010 Algemene bespreking in commissie