Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-395/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
A-395/1-12/13 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake een breed Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): nihil
Europese Gemeenschap
Internationaal
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: 12/07/2013 Datum van bekrachtiging: 26/07/2013 Datum publicatie: 03/09/2013
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/05/2013 Indiening Regering A-395/1-12/13 
17/05/2013 Verwijzing naar commissie 1 (Financiën) V.V. 23 (12/13)  15
04/07/2013 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
04/07/2013 Algemene bespreking in commissie  
04/07/2013 Bespreking van de artikelen in commissie  
04/07/2013 Stemmingen in commissie  
04/07/2013 Aangenomen in commissie  
04/07/2013 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-395/2-12/13 
12/07/2013 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (12/13)  82
12/07/2013 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 30 (12/13)  83
12/07/2013 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 30 (12/13)  83
12/07/2013 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (12/13)  128
12/07/2013 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (12/13)  129
03/09/2013 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur