Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-396/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
A-396/1-12/13 Ontwerp van ordonnantie houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/CEE.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): nihil
Gewestelijke fiscaliteit
Europese Gemeenschap
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: 12/07/2013 Datum van bekrachtiging: 26/07/2013 Datum publicatie: 03/09/2013
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
13/05/2013 Indiening Regering A-396/1-12/13 
17/05/2013 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 23 (12/13)  15
20/06/2013 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
20/06/2013 Algemene bespreking in commissie  
20/06/2013 Bespreking van de artikelen in commissie  
20/06/2013 Stemmingen in commissie  
20/06/2013 Aangenomen in commissie  
20/06/2013 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-396/2-12/13 
12/07/2013 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (12/13)  40
12/07/2013 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 30 (12/13)  41
12/07/2013 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 30 (12/13)  43
12/07/2013 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 30 (12/13)  121
12/07/2013 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 30 (12/13)  122
03/09/2013 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur