Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-407/1-12/13

Kruispuntbank van de wetgeving
A-407/1-12/13 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord, gedaan te Brussel op 7 december 2009, tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): nihil
 
Zittingsperiode: 09/14 Zitting: 12/13
Datum stemming: 17/10/2013 Datum van bekrachtiging: 07/11/2013 Datum publicatie: 19/11/2013
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
22/05/2013 Indiening Regering A-407/1-12/13 
31/05/2013 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 24 (12/13)  14
18/07/2013 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
18/07/2013 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
18/07/2013 Bespreking van de artikelen in commissie  
18/07/2013 Stemmingen in commissie  
18/07/2013 Aangenomen in commissie  
18/07/2013 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-407/2-12/13 
16/10/2013 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 1 (13/14)  37
16/10/2013 Tussenkomst Nadia El Yousfi V.V. 1 (13/14)  37
16/10/2013 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 1 (13/14)  41
17/10/2013 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 4 (13/14)  47
17/10/2013 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 4 (13/14)  48
19/11/2013 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur