Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-44/1-14/15

Kruispuntbank van de wetgeving
A-44/1-14/15 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 170 betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Werkgelegenheid
Raamverdragen en samenverkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15
Datum stemming: 23/01/2015 Datum van bekrachtiging: 05/02/2015 Datum publicatie: 19/02/2015
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/10/2014 Indiening Regering A-44/1-14/15 
14/11/2014 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 7 (14/15)  10
05/01/2015 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
05/01/2015 Algemene bespreking in commissie  
05/01/2015 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/01/2015 Stemmingen in commissie  
05/01/2015 Aangenomen in commissie  
05/01/2015 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-44/2-14/15 
23/01/2015 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 15 (14/15)  22
23/01/2015 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 15 (14/15)  24
23/01/2015 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 16 (14/15)  40
23/01/2015 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 16 (14/15)  40
19/02/2015 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur