Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-46/1-14/15

Kruispuntbank van de wetgeving
A-46/1-14/15 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel aan-genomen te Genève op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderdste zitting.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Economie
Raamverdragen en samenverkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 14/15
Datum stemming: 23/01/2015 Datum van bekrachtiging: 05/02/2015 Datum publicatie: 19/02/2015
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
24/10/2014 Indiening Regering A-46/1-14/15 
14/11/2014 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 7 (14/15)  10
05/01/2015 Aanwijzing van de rapporteur Nadia El Yousfi  
05/01/2015 Algemene bespreking in commissie  
05/01/2015 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/01/2015 Stemmingen in commissie  
05/01/2015 Aangenomen in commissie  
05/01/2015 Schriftelijk verslag Nadia El Yousfi A-46/2-14/15 
23/01/2015 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 15 (14/15)  22
23/01/2015 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 15 (14/15)  25
23/01/2015 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 16 (14/15)  41
23/01/2015 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 16 (14/15)  41
19/02/2015 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur