Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-273/1-15/16

Kruispuntbank van de wetgeving
A-273/1-15/16 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Gewestelijke statistiek
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Staat en andere deelstaten
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 18/12/2015 Datum van bekrachtiging: 18/12/2015 Datum publicatie: 19/01/2016
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
27/11/2015 Indiening Regering A-273/1-15/16 
04/12/2015 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) V.V. 15 (15/16)  17
09/12/2015 Aanwijzing van de rapporteur Emin Özkara  
09/12/2015 Algemene bespreking in commissie  
09/12/2015 Bespreking van de artikelen in commissie  
09/12/2015 Stemmingen in commissie  
09/12/2015 Aangenomen in commissie  
09/12/2015 Schriftelijk verslag Emin Özkara A-273/2-15/16 
18/12/2015 Amendement(en) na verslag Zoé Genot A-272/3-15/16 
18/12/2015 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  53
18/12/2015 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  53
18/12/2015 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  63
18/12/2015 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 19 (15/16)  64
19/01/2016 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur