Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-333/1-15/16

Kruispuntbank van de wetgeving
A-333/1-15/16 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van het Brussels gemeentelijk kieswetboek om de pariteit tussen mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde gemeenteraadsverkiezingen te bevorderen.
 
Indiener: De Bock Emmanuel
Ghyssels Marc-Jean
El Khannouss Ahmed
Coppens René
Grouwels Brigitte
Ahidar Fouad
Rubriek(en): Gemeentelijke verkiezing
Gelijke kansen en diversiteit
Mannen/Vrouwen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 07/10/2016 Datum van bekrachtiging: 27/10/2016 Datum publicatie: 10/11/2016
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
12/05/2016 Indiening Emmanuel De Bock, Marc-Jean Ghyssels, Ahmed El Khannouss, René Coppens, Brigitte Grouwels, Fouad Ahidar A-333/1-15/16 
19/09/2016 Inoverwegingneming en verzending naar de commissie V.V. 1 (16/17)  23
19/09/2016 Verwijzing commissie Binnenlandse Zaken V.V. 1 (16/17)  23
27/09/2016 Aanwijzing van de rapporteur Serge de Patoul  
27/09/2016 Algemene bespreking in commissie  
27/09/2016 Bespreking van de artikelen in commissie  
27/09/2016 Stemmingen in commissie  
27/09/2016 Aangenomen in commissie  
27/09/2016 Schriftelijk verslag Serge de Patoul A-333/2-16/17 
07/10/2016 Algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 3 (16/17)  29
07/10/2016 Tussenkomst Serge de Patoul V.V. 3 (16/17)  29
07/10/2016 Tussenkomst Cieltje Van Achter V.V. 3 (16/17)  29
07/10/2016 Tussenkomst René Coppens V.V. 3 (16/17)  30
07/10/2016 Tussenkomst Dominique Dufourny V.V. 3 (16/17)  30
07/10/2016 Tussenkomst Brigitte Grouwels V.V. 3 (16/17)  32
07/10/2016 Tussenkomst Bruno De Lille V.V. 3 (16/17)  32
07/10/2016 Tussenkomst Mathilde El Bakri V.V. 3 (16/17)  34
07/10/2016 Tussenkomst Marc-Jean Ghyssels V.V. 3 (16/17)  34
07/10/2016 Tussenkomst Emmanuel De Bock V.V. 3 (16/17)  35
07/10/2016 Tussenkomst Hannelore Goeman V.V. 3 (16/17)  36
07/10/2016 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 3 (16/17)  37
07/10/2016 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 4 (16/17)  71
07/10/2016 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 4 (16/17)  71
10/11/2016 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur