Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-403/1-15/16

Kruispuntbank van de wetgeving
A-403/1-15/16 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met: de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Bogota op 25 augustus 2015.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Externe betrekkingen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 15/16
Datum stemming: 25/11/2016 Datum van bekrachtiging: 08/12/2016 Datum publicatie: 28/12/2016
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
06/09/2016 Indiening Regering A-403/1-15/16 
19/09/2016 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 1 (16/17)  22
07/11/2016 Aanwijzing van de rapporteur Fabian Maingain  
07/11/2016 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
07/11/2016 Bespreking van de artikelen in commissie  
07/11/2016 Stemmingen in commissie  
07/11/2016 Aangenomen in commissie  
07/11/2016 Schriftelijk verslag Fabian Maingain A-403/2-16/17 
25/11/2016 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 9 (16/17)  68
25/11/2016 Tussenkomst Fabian Maingain V.V. 9 (16/17)  68
25/11/2016 Tussenkomst Charles Picqué V.V. 9 (16/17)  71
25/11/2016 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 9 (16/17)  71
25/11/2016 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 9 (16/17)  75
25/11/2016 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 9 (16/17)  83
25/11/2016 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 10 (16/17)  113
25/11/2016 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 10 (16/17)  114
28/12/2016 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur