Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-455/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-455/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001, zoals gewijzigd door het Protocol van 14 april 2014; 2° het Protocol, ondertekend te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Gewestelijke belastingen en heffingen (algemeen)
Externe betrekkingen
Raamverdragen en samenverkingsakkoorden
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 02/06/2017 Datum van bekrachtiging: 23/06/2017 Datum publicatie: 06/07/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
25/01/2017 Indiening Regering A-455/1-16/17 
03/02/2017 Verwijzing commissie Financiën en de Algemene Zaken V.V. 18 (16/17)  13
15/05/2017 Aanwijzing van de rapporteur Stefan Cornelis  
15/05/2017 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
15/05/2017 Stemmingen in commissie  
15/05/2017 Aangenomen in commissie  
15/05/2017 Schriftelijk verslag Stefan Cornelis A-455/2-16/17 
02/06/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (16/17)  35
02/06/2017 Tussenkomst Stefan Cornelis V.V. 30 (16/17)  42
02/06/2017 Tussenkomst Zoé Genot V.V. 30 (16/17)  44
02/06/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 30 (16/17)  47
02/06/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 31 (16/17)  57
02/06/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 31 (16/17)  58
06/07/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur