Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-449/1-16/17

Kruispuntbank van de wetgeving
A-449/1-16/17 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Leefmilieu
Bodemvervuiling
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 02/06/2017 Datum van bekrachtiging: 23/06/2017 Datum publicatie: 13/07/2017
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
10/01/2017 Indiening Regering A-449/1-16/17 
20/01/2017 Verwijzing commissie Leefmilieu en Energie V.V. 17 (16/17)  24
16/05/2017 Aanwijzing van de rapporteur Eric Bott  
16/05/2017 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
23/05/2017 Samengevoegde algemene bespreking in commissie  
23/05/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
23/05/2017 Stemmingen in commissie  
23/05/2017 Aangenomen in commissie  
23/05/2017 Schriftelijk verslag Eric Bott A-449/2-16/17 
02/06/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 30 (16/17)  77
02/06/2017 Tussenkomst Eric Bott V.V. 30 (16/17)  77
02/06/2017 Tussenkomst Ahmed El Ktibi V.V. 30 (16/17)  79
02/06/2017 Tussenkomst Liesbet Dhaene V.V. 30 (16/17)  79
02/06/2017 Tussenkomst Arnaud Pinxteren V.V. 30 (16/17)  80
02/06/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 30 (16/17)  82
02/06/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 31 (16/17)  68
02/06/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 31 (16/17)  68
13/07/2017 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur