Logo Parlement Buxellois

Fiche van het dossier A-451/1-16/17 (1ste deel)

Kruispuntbank van de wetgeving
A-451/1-16/17 (1ste deel) Ontwerp van ordonnantie tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen.
 
Indiener: Regering
Rubriek(en): Ruimtelijke ordening
Het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening
Leefmilieu
Milieuvergunningen
 
Zittingsperiode: 14/19 Zitting: 16/17
Datum stemming: 13/10/2017 Datum van bekrachtiging: 30/11/2017 Datum publicatie: 20/04/2018
 
Date Behandeling van het stuk Indiener Referentie Page
18/01/2017 Indiening Regering A-451/1-16/17 (1ste deel) 
18/01/2017 Indiening Regering A-451/1-16/17 (2de deel) 
20/01/2017 Verwijzing naar commissie 3 (Ruimtelijke Ordening) V.V. 17 (16/17)  25
22/02/2017 Aanwijzing van de rapporteur Catherine Moureaux, Arnaud Pinxteren  
22/02/2017 Algemene bespreking in commissie  
08/03/2017 Algemene bespreking in commissie  
13/03/2017 Algemene bespreking in commissie  
20/03/2017 Algemene bespreking in commissie  
20/03/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
27/03/2017 Verzoek om advies aan de Raad van State  
27/03/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
14/06/2017 Algemene bespreking in commissie  
28/06/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
28/06/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
05/07/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
12/07/2017 Algemene bespreking in commissie  
12/07/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
17/07/2017 Bespreking van de artikelen in commissie  
17/07/2017 Stemmingen in commissie  
17/07/2017 Aangenomen in commissie  
04/10/2017 Goedkeuring van het verslag  
04/10/2017 Schriftelijk verslag Arnaud Pinxteren, Catherine Moureaux A-451/2-17/18 
13/10/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 6 (17/18)  62
13/10/2017 Tussenkomst Arnaud Pinxteren V.V. 6 (17/18)  63
13/10/2017 Samengevoegde algemene bespreking in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  32
13/10/2017 Tussenkomst Willem Draps V.V. 7 (17/18)  33
13/10/2017 Tussenkomst Gaëtan Van Goidsenhoven V.V. 7 (17/18)  39
13/10/2017 Tussenkomst Arnaud Pinxteren V.V. 7 (17/18)  43
13/10/2017 Tussenkomst Arnaud Verstraete V.V. 7 (17/18)  49
13/10/2017 Tussenkomst Ridouane Chahid V.V. 7 (17/18)  56
13/10/2017 Tussenkomst V.V. 7 (17/18)  59
13/10/2017 Tussenkomst Fabian Maingain V.V. 7 (17/18)  61
13/10/2017 Tussenkomst Julie de Groote V.V. 7 (17/18)  68
13/10/2017 Tussenkomst Jef Van Damme V.V. 7 (17/18)  74
13/10/2017 Tussenkomst Paul Delva V.V. 7 (17/18)  77
13/10/2017 Tussenkomst Claire Geraets V.V. 7 (17/18)  80
13/10/2017 Bespreking van de artikelen in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  90
13/10/2017 Aangehouden stemmingen in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  95
13/10/2017 Naamstemmingen in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  96
13/10/2017 Aangenomen in plenaire vergadering V.V. 7 (17/18)  96
13/10/2017 Amendement(en) na verslag Willem Draps, Ridouane Chahid, Fabian Maingain, Brigitte Grouwels, Julie de Groote, Arnaud Pinxteren, Els Ampe, Jef Van Damme, Arnaud Verstraete A-451/3-17/18 
20/04/2018 In de Staatsblad bekend gemaakt p.m.   Moniteur